ReadyPlanet.com
dot dot
Monday, May 25, 2015
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา

เรื่องกลิ่นและครัวในกาแฟ  ของชาวไทยภูเขาร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์  http://www.youtube.com/watch?v=zctkL4oSUKo

ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา

ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา ฤดูกาลกาแฟปีนี้มีผลตกหนักทำให้ผลผลิตน้อยลง คาดว่าราคากาแฟจะแพงขึ้นในอนาคต  สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ  GAP  เพื่อความยั่งยืนของพืชกาแฟในอนาคตโดยร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 

         

             

        เป็นโครงการพัฒนาด้านการเกษตรโดยองค์กรเอกชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานของภาครัฐในการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูงให้หันมาปลูกกาแฟทดแทนการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดการพัฒาที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่เกษตรกร มีรายได้มั่นคง  ได้รับผลตอบแทนคืนกลับอย่างยุติธรรมที่สุด  และพึ่งพาธรรมชาติในการผลิตให้มากขึ้น 

โครงเกษตรที่สูงชาวไหยภูเขา
 
โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องสู่ยอดดอย  โดยโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 

           โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องสู่ยอดดอย  โดยโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาเพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้กับโรงเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาน  จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจ  ที่จะบริจาคได้ที่  โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา  Hillkoff  เชียงใหม่  โทร. 053-213030  053-213078   082-7629258

          โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง  สู่ยอดดอย  ทางโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาจะได้ไปมอบให้กับโรงเรียนระวี  บ้านป่าคาสันติสุข  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  10  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2554

 Hillkoff ได้ร่วมงานกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการเป็นวิทยากร เรื่องการตลาดเมล็ดกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคุณนฤมล ทักษอุดม ในวันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2554 งานการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP
                 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชกาแฟระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นักวิชาการส่วนกลาง วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด รวม ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๗–๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ใบรับรองพืชกาแฟ  GAP
 

 โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาได้สนับสนุนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกาแฟเพื่อเป็นการสร้างระบบการเกษตรที่ยังยืนถาวรในอนาคต  โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาจึงได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกกาแฟมาทำกาแฟพื้ช  GAP

GAP


ภาพบรรยากาศ Coffee tour ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง วันที่ 23-24 ตุลาคม 25532010-10-25

สำหรับกิจกรรม Coffee Tour ครั้งที่ 1 ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงขุนวางได้ผ่านพ้นไปแล้วทางลูกทัวร์ก็ได้ความรู้กลับไปทั้งการปลูก การผลิต การแปรรูป อีกทั้งยังได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกาแฟอีกมากมาย และยังได้สัมผัสบรรยากาศหนาวบนดอยอินทนนท์ทำให้มีความสุขกันอย่างชื่นมื่น เรามีภาพบรรยากาศการทัวร์มาฝากกันcoffee Eco Tour 2010-12-16

โอกาสสุดท้ายสำหรับ Coffee eco tour ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2554 ด่วน!!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น เชิญคลิ๊กดูรายละเอียดได้ภายในครับปีนี้ระวัง!!!!!! มอดมาแล้ว!!!!!!!2009-11-22
มอด!!!!!!!!!!!!!!!!!

ในพื้นที่ภาคเหนือของไทยพบว่ามีการระบาดอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ที่ปลูกกาแฟมานาน เช่นที่บ้านห้วยตาด อ.แม่แตง บ้านปางไฮ บ้านกิ่วต่ำ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บ้านแม่แจ่ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ดอยมูเซอ จ.ตาก และที่ดอยช้าง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย"กว่าจะมาเป็นกาแฟ"2009-04-17

ขึ้นชื่อว่า กาแฟ ทุกคนคงนึกถึง กลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่น อบอวนอยู่ในแก้วใบโปรด แต่รู้ไหมต้นกาแฟมีลักษณะอย่างไร มีวิธีการผลิตอย่างไร อยากรู้มาทางนี้ครับผม

icon

โครงการรถโรงเรียน2010-11-20

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาได้ทำการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของเกษตรกรของหมู่บ้านป่าคาสันติสุข ด้วยการสนับสนุนโครงการรถโรงเรียนขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนและยังช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้ปกครองในการประกอบอาชีพเพื่อกาเลี้ยงครอบครัวเกษตรกรเวียดนามมุ่งพัฒนากาแฟ เล็งบุกสหรัฐฯ เทียบชั้นสตาร์บัคส์2013-04-19

 เกษตรกรเวียดนามมุ่งพัฒนากาแฟ เล็งบุกสหรัฐฯ เทียบชั้นสตาร์บัคส์

icon

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบ มาตรฐาน GAP 2011-06-14

 

เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAP
               ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน GAPบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชกาแฟระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ นักวิชาการส่วนกลาง วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด รวม ๒๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยกำหนดจัดอบรม ระหว่างวันที่ ๗ –๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
icon

แมลงตัวห้ำที่สำคัญในการกำจัดแมลงศัตรูพืชกาแฟ2010-10-18

แมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายต้นกาแฟนั้นมีหลายชนิด แมลงจำพวกที่พบบ่อยๆก็คือ เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะลำต้น มอดเจาะผลกาแฟ เป็นต้นเป็นผลให้ต้นกาแฟเกิดโรคต่างๆตามมาซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นจึงต้องใช้แมลงตัวห้ำในการกำจัดแมลงศัตรูเหล่านี้ซึ่งเป็นการกำจัดโดยวิธีตามธรรมชาติ "ผู้ถูกล่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้ล่า"กับดักมอดเจาะผลกาแฟตัวใหม่2010-09-29

กับดักกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ

กับดักจับมอดเจาะผลกาแฟตัวนี้เป็นกับดักตัวใหม่ที่ถูกคิดค้นออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหามอดเจาะกาแฟระบาด กับดักสามารถทำจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่หาง่ายและสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

เชิญ Click ดูรายละเอียดได้ภายในมาตราฐานของกาแฟ2010-08-26
มาตรฐานกาแฟ

 มาตรฐาน เมล็ดกาแฟอราบิก้าและโรบัสต้า

มาตรฐานกาแฟมี 2 ลักษณะ
1 เมล็ดกาแฟ (green coffee bean) หรือที่เรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด หมายถึง เมล็ด กาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของเปลือก ได้แก่ เปลือกนอก (exocarp) เนื้อ (mesocarp) และ เปลือกชั้นใน หรือที่เรียกว่ากะลา (endocarp/ parchment) ออกแล้ว
2 กาแฟกะลา (parchment coffee) หมายถึง เมล็ดกาแฟแห้งที่ได้จากผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของ เปลือกนอก (exocarp) และเนื้อ (mesocarp) ออก แต่ยังคงมีเปลือกชั้นในหรือที่เรียกว่ากะลา (endocarp/ parchment) ติดอย 

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.coffeethai.org
สนใจสั่งซื้อเมล็ดกาแฟได้ที่  http://www.coffeethai.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=6


dot
dot


http://www.hillkoff.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 213078, Fax 053 - 412213      มือถือ :  081-6710932
e mail : marketing@hillkoff.com,info@hillkoff.com
website : www.coffeethai.org,www.hillkoff.com

บทความเรื่องเกี่ยวกับกาแฟ
ให้คำแนะนำธุกิจกาแฟ