ReadyPlanet.com
dot dot
ปุ๋ยหมักกาแฟ

  

  


กากกาแฟสามารถนำไปประยุกต์เป็นปุ๋ยได้
วิธีการที่ 1
นำกากกาแฟหมักในน้ำชีวภาพประมาณ 7 วัน นำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ทันที ช่วยปรับค่า pH ของดิน และช่วยทำให้ปุ๋ยทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการที่ 2 นำกากกาแฟผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ได้ดีมากใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดครับ ใช้เหมือนปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทั่วไป ใส่สัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับการทำจุลินท รีย์แห้งด้วยกากกาแฟให้ผสม รำ 1 ส่วน มูลสัตว์ 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วนกากกาแฟ หรือเปลือกกาแฟจะดีกว่า 4 ส่วน ผสมด้วยจุลินทรีย์น้ำพอชื้น ๆ หมักไว้ 6-7 วันให้แห้งนำไปใช้ได้

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา

66  ถ.ช้างเผือก  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่dot
dot


http://www.hillkoff.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 213078 ต่อ 7, Fax 053 - 412213      มือถือ :  082 -7629258
e mail : hillkoff@windowslive.com
website : www.coffeethai.org