ReadyPlanet.com
dot dot
การปลูกกาแฟอาราบิก้า article

 กาแฟอาราบิก้า

เป็นพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีประเทศมากกว่า50ประเทศปลูกกาแฟอาราบิก้า เป็นสินค้าส่งออกหรือประมาณ70-75เปอร์เซนต์ของผลผลิตกาแฟโลก เนื่องจากเป็นกาแฟที่มีรสชาติดี (Flavour)และมีกลิ่นหอมชวนดื่ม(Aroma)เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่บนที่เขาสูงและมีอากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือ
 
พันธุ์
                สายพันธ์คาติมอร์ CFIC 7963 เป็นพันธ์ลูกผสมระหว่าง Hobrido de Timor832/1 กับสายพันธ์แคทูร่า(Caturra)มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยข้อสั้น(Compact Tree size)ยอดสีเขียวใบมีขนาดปานกลาง เส้นแขนงของใบ 9-11คู่ผลสุกสีแดงให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 500-900 กรัม/ต้น เมื่ออายุ6-8 ปีให้สารกาแฟเกรด A เฉลี่ย 70-75% /กิโลกรัม คุณภาพการชิม (Cup test)อยู่ในระดับดีปานกลาง
 
 
การปลูกและการดูแลรักษา
                ระยะการปลูก ระหว่างต้น-แถว 2 คูณ 2 เมตรหรือ 400 ต้น/ไร ขนาดหลุมปลูก50 คูณ 50 ซม. รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟตหลุมละ100-200กรัม และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ควรปลูกต้นกาแฟช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน
 
การใส่ปุ๋ย
                อายุตั้งแต่1-2ปีใส่ปุ๋ยเกรด 15-15-15 อัตรา 100 และ 150 กรัม/ต้น/ปี ใส่ช่วงเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม   อายุ1-8 ปี ใส่ปุ๋ยเกรด 46-6-0 อัตรา 50,100,150,200,200,250และ250กรัม/ต้น/ปี(ต้นกาแฟอายุ1-4)ใส่ช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ปุ๋ยเกรด 13-13-21 อัตรา100,150,250และ300 กรัม/ต้น/ไร่(ต้นกาแฟอายุตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป)ใส่ช่วงเดือนสิงหาคมและตุลาคม
 
การให้น้ำ
ควรให้น้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้ง แต่ในกรณีพื้นที่ปลูกไม่มีแหล่งน้ำให้ใช้เศษวัชพืชหรือฟางข้าวคลุมบริเวณโคนต้นตั้งแต่หมดฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกกาแฟกลางแจ้ง
 
การตัดแต่งกิ่ง
 
                ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกดังนี้
 
กาแฟที่ปลูกกลางแจ้ง
ควรใช้วิธีการตัดแต่งแบบให้มีลำต้นเดี่ยว เนื่องจากกาแฟที่ปลูกกลางแจ้งจะติผลมาก หากตัดแต่งให้มีหลายลำต้น ต้นจะโทรมเร็ว และมีลักษณะเกิดอาการปลายกิ่งแห้งตาย(dic back)
 
กาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงา
                ควรจะมีการตัดแต่งให้ต้นกาแฟมี2-3 ลำต้นเนื่องจากกาแฟที่ปลูกภายใต้ร่มเงาจะให้ผลผลิตน้อยกว่าแต่มีอายุการให้ผลผลิตสม่ำเสมอและยาวนานกว่า
 
การจัดการร่มเงา
 
พื้นที่บนที่สูงนอกจากจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น และมีความเข้มของแสงแดด จึงจำเป็นต้องอาศัยร่มเงาจากไม้บังร่มบังชนิดต่างๆ
1.ไม้บังร่มชั่วคราวควรเป็นไม้โตเร็วและเป็นพืชตระกูลถั่ว เช่นทองหลางไร้หนาม แคฝรั่ง ขี้เหล็กอเมริกันควรใช้ระยะปลูก 4 คูณ 6 เมตร และปลูกหลายชนิดสลับกัน
2.ไม้บังร่มถาวร ควรเป็นไม้พุ่มใหญ่ทรงพุ่มกว้างและให้ร่มเงาในระดับสูง เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค ถฤกษ์ ถ่อน กางหลวง ถั่วหูช้าง สตอ เหลียง เป็นต้น ระยะปลูก 8 คูณ 10เมตร และควรปลูกหลายชนิดสลับกันกับไม้บังร่มชั่วคราว
 
การปลูกกาแฟแซมในสวนผลไม้
                กาแฟสามารถปลูกแซมในสวนผลไม้ได้แก่ มะคาดเมีย บ๊วย ท้อ ลิ้นจี่ พลับ พลัม แม้ไม้ผลบางชนิดจะเป็นไม้ผลัดใบแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง1-2เดือน
 
การป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช
                โรคราสนิม (Coffee leaf ruist)เกิดจากเชื้อรา Hemileia vastateix เป็นได้ทั้งใบอ่อนและใบแก่โดยจะเกิดสปอร์สีส้มใต้ใบส่วนบนใบจะมีสีเหลือง ซึ่งตรงจุดเดียวกับที่เกิดสปอร์ใต้ใบ เมื่อเกิดอาการรุนแรง จุดนี้จะขยายไปทั่วใบ ทำให้ใบร่วง
                การป้องกัน
                1.ใช้พันธ์ต้านทาน สายพันธ์คาติมอร์ CIFC 7963
                2.ใช้สารเคมี บอร์โดช์มิกเจอร์ (alkaline brodeaux mixture) 0.5% คูปราวิท(Cupravit)85 % W.P อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
 
แมลงศัตรูกาแฟ
1.เพลี้ยไฟ(mealy bug)เพลี้ยนอ่อน(black aphisd)เพลี้ยหอย(green scale) เป็นแมลงปากดูดจะเข้าทำลายโดยดูดกินน้ำเลี้ยง ใบอ่อน ยอดอ่อนและผลอ่อน
                การป้องกันกำจัดใช้โมโนโครโทฟอส(monocrotophos)หรือใดเมทโทเอต อัตราร้อยละ 5 ขอ
สารออกฤทธิ์ ฉีดพ่นประมาณ 2-3 ครั้ง ทุก 10 วันเมื่อพบการระบาด
2.หนอนกัดเปลือกและเจาะลำต้น(White stem borrer)เป็นหนอนที่เกิดจากด้วงปีกแข็งหนวดยาวจะวางไข่บนเปลือกของลำต้นที่มีรอยแตก จะกัดกินรอบบริเวณโคนต้นก่อนที่จะเจาะเข้าไปลำต้นกัดกินเนื้อไม้และถ่ายมูลออกมาตรงรูที่เจาะ
                การป้องกันกำจัด เมื่อพบที่ถูกทำลายให้ตัดและเผาทิ้ง หรือทาโคนต้นกาแฟด้วยซูมิไซออน 50 % อีซีอัตรา  200 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร
 
การเกี่ยวและการแปรรูปการเก็บเกี่ยว
จะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุกที่มีสีแดงและผลสีเหลือง เหลืองเข้ม โดยเก็บทีละข้อไม่ควรจะเก็บแบบรูดกิ่งทีเดียว
 
การแปรรูป
เก็บผลกาแฟที่สุกแล้วจึงนำมาเข้าเครื่องลอกเปลือกนอกออก นำมาหมักในบ่อด้วยน้ำที่สะอาดประมาณ24-48ชั่วโมงขัดเมือกและล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำมาตากบนลานซีเมนต์หรือบนแคร่ไม้ไผ่ที่ตาข่ายถี่วางอยู่ข้างบนประมาณ7-10 วันเมื่อเมล็ดแห้งจึงสีเอากะลาออก โดยใช้เครื่องสีกะลา จึงจะได้สารกาแฟที่มีสีเขียวอมเทาหรือสีเขียวอมฟ้า
 
การคัดเกรด
เมื่อได้สารกาแฟแล้วจึงนำมาคัดแบ่งเกรดสารกาแฟ โดยใช้ตะแกรงเหล็กที่มีรูตะแกรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12.5 มิลลิเมตร โดยแบ่งเป็นเกรด Aขนาดตั้งแต่ 5.5 มิลลิตรเมตรขึ้นไป เขียวอมฟ้าหรือเขียวอมเทา เมล็ดแตกหักหรือเมล็ดเล็กกว่า5.5มิลลิตรเมตร ไม่เกิน13% เมล็ดเสียหรือเมล็ดผิดปกติไม่เกิน 25% ความชื้นไม่เกิน13% เกรด X มีลักษณะคุณภาพที่เหมือนเกรดA ยกเว้นสีที่ต่างไปจากเกรด A คือสีน้ำตาลปนแดง เกรดY มีลักษณะเมล็ดแตกหักหรือเมล็ดกลมไม่เกิน0.5 %และมีความชื้นไม่เกิน 13%
 
การบรรจุ
บรรจุในกระสอบป่าน(กระสอบปอ)แล้วเก็บไว้บนชั้นไม้ในโรงเก็บมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 
ข้อควรคำนึงในการปลูกกาแฟ
                1.พื้นที่เหมาะสมตั้งแต่700 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป
                2.สภาพดินมีการระบายน้ำดี หน้าดินลึก pH 5.0-5.5
                3.ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,500 ม.ม/ปี
                4.กรณีปลูกกาแฟกลางแจ้ง ควรเลือกพื้นที่ที่สามารถรับแสงได้เพียงครึ่งวันหากเป็นไปได้ควรเป็นครึ่งวันเช้าจะดีที่สุด
                5.ควรมีไม้บังร่มให้กับกาแฟ โดยปลูกทั้งไม้บังร่มชั่วคราวและไม้บังร่มถาวร และควรปลูกสลับชนิดกัน เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาได้
                6.ควรมีการตัดแต่งกิ่งที่แนะนำ
                7.ปลูกเป็นพืชแซมกับไม้ชนิดอื่นได้ โดยเฉพาะมะคาเดเมีย
                8.การเก็บเกี่ยว ควรเก็บทีละข้อ และเก็บเฉพาะผลที่สุกเท่านั้น
                9.การหมักควรหมักในน้ำที่สะอาดและต้องขัดเมือกออกให้หมด และล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนที่จะนำมาตากบนลานตาก
                10.สารกาแฟที่ควรจะมีการคัดเกรด แยกบรรจุในกระสอบ พร้อมทั้งทำป้ายระบุเกรด น้ำหนัก วันที่เก็บให้ชัดเจน และเก็บรักษาในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น
 
เรียบเรียงโดย :นายมานพ หาญเทวี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
 
 
 
 สรรสาระ

ภาพบรรยากาศ Coffee tour ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงขุนวาง วันที่ 23-24 ตุลาคม 2553
coffee Eco Tour
ปีนี้ระวัง!!!!!! มอดมาแล้ว!!!!!!!
"กว่าจะมาเป็นกาแฟ" article
โครงการรถโรงเรียน
เกษตรกรเวียดนามมุ่งพัฒนากาแฟ เล็งบุกสหรัฐฯ เทียบชั้นสตาร์บัคส์ article
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการผลิต/ผลผลิตกาแฟให้มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามระบบ มาตรฐาน GAP article
แมลงตัวห้ำที่สำคัญในการกำจัดแมลงศัตรูพืชกาแฟ
กับดักมอดเจาะผลกาแฟตัวใหม่
มาตราฐานของกาแฟ
Coffee and Tea 2010 7th
กาแฟ GAP article
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ article
ประวัติกาแฟไทย articledot
dot


http://www.hillkoff.com


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขา
 เลขที่ 66 ต. ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่   50200
Tel   053 - 213078 ต่อ 7, Fax 053 - 412213      มือถือ :  082 -7629258
e mail : hillkoff@windowslive.com
website : www.coffeethai.org